© Andreas Volz

Ansehen von allem in #apuanische alpen

Pilze138.jpg

Steinpilze - Apuanische Alpem, Toskana, PicNo. pi138

#alpi apuane  #apuanische alpen  #naturfotografie  #pilze  #toskana  #wald

Pilze139.jpg

Steinpilz - Apuanische Alpem, Toskana, PicNo. pi139

#alpi apuane  #apuanische alpen  #naturfotografie  #pilze  #toskana  #wald

Europäischer Mufflon / Mouflon / Ovis orientalis musimon

#alpi apuane  #apuanische alpen  #artiodactyla  #berge  #bovidae  #caprinae  #europäischer mufflon  #felsen  #gebirge  #hornträger  #mammalia  #naturfotografie  #ovis  #ovis gmelini  #ovis gmelini musimon  #paarhufer  #rocks  #ruminantia  #saeugetier  #saeugetiere  #säugetiere  #schaf  #schafe  #tier  #tiere  #toskana  #wiederkäuer  #wildschaf  #ziegenartige

Europäischer Mufflon / Mouflon / Ovis orientalis musimon

#alpi apuane  #apuanische alpen  #artiodactyla  #berge  #bovidae  #caprinae  #europäischer mufflon  #felsen  #gebirge  #hornträger  #mammalia  #naturfotografie  #ovis  #ovis gmelini  #ovis gmelini musimon  #paarhufer  #rocks  #ruminantia  #saeugetier  #saeugetiere  #säugetiere  #schaf  #schafe  #tier  #tiere  #toskana  #wiederkäuer  #wildschaf  #ziegenartige

Landschaft2592.jpg

Apuanische Alpen - Toskana, Italien, PicNo. la2592

#alpi apuane  #apuanische alpen  #gebirge  #italien  #landschaft  #naturfotografie  #toskana

Arthropoden1047.jpg

Europäische Gottesanbeterin (European mantis, Mantis religiosa) -Apuanische Alpen, Toskana, PicNo. ar1047

#alpi apuane  #apuanische alpen  #europäische gottesanbeterin  #fangschrecken  #macro  #makro  #makrofotografie  #mantidae  #mantinae  #mantis  #mantis religiosa  #mantodea  #naturfotografie  #toskana  #wiese